5
(5)

آموزش بورس در گوگل ترندز شد.

در این فیلم نیم نگاهی به استفاده از ابزار گوگل ترندز داریم که با کمک این این ابزار می توانید کلمات مختلف را از نظر میزان جستجو ارزیابی کنید.

به این مطلب امتیاز دهید

از یک تا پنج ستاره